Paigaldus ja lahtivõtt

Firma ScaffoldX OÜ pakub professionaalseid eri keerukusega ehitusstellaažide paigalduse ja lahtivõtu teenuseid, mis tagab töötajate ohutuse ja kõrgtööde kvaliteedi. Nimetatud toimingud nõuavad kutsemeisterlikkust ja aastatega kogunenud teadmisi. Meie firma teeb rohkem kui 5 aastat edukalt selliste stellaažitüüpide paigaldust, mis minimeerib tööga seotud vigastuste, õnnetuste ohtu ning järelevalve- ja kontrolliasutuste pretensioonide arvu.

Tagame tööde tegemise lühikese ajaga – vt edaspidi;

Teete tellimuse kodulehel või helistate tegevjuhile

Meie spetsialist sõidab objektile

Tarnime tellingud kokkulepitud ajal

Paigaldame tarindid

Võtame tellingud lahti ja viime objektilt ära

Paigalduse järjestikkus

Enne paigaldustöid on vaja ette valmistada pind. See peab olema täpselt horisontaalne, ühtlane ja tugev. Tööprotsessis ehitatakse karkass moodulelementidest, mis kinnitatakse kokku ja tugevdatakse täiendavate diagonaalühendustega, mis annavad stellaažidele erakordse tugevuse. Äärmised silded varustatakse erikaldtugedega ja kõrgusjärkudele laotakse puitlauad. Turvalisuse suurendamiseks tuleb ka paigaldada ääretahvlid ja piirded.

Esimese kõrgusjärgu paigaldus. Kingadesse” paigaldatakse alarea 2 kõrvuti raami, mis seejärel ühendatakse horisontaalsete ja diagonaalsete ühendustega malekorras väljastpoolt ja horisontaalsetega – seestpoolt. Toimingut korratakse 3-meetrise sammuga, kuni pole leitud vajalik tarindi pikkus. Samamoodi paigaldatakse piirded ja järgmisele kõrgusjärgule ülemineku redelid.

Järgmiste kõrgusjärkude paigaldus. Tarind rajatakse meetodil “toru torus”, kuni kõrgusjärgu lõpuni. Niiviisi saavutavad ehitusstellaažid vajaliku kõrguse. Tööpinnaks mõeldud laudiste turvaliseks kinnituseks kasutatakse põiktalasid. Seadmete kinnitamiseks seina külge kasutatakse punne või konkse prunnidega läbi fikseerimise kronsteinide või klambrite kaudu, mis on kinnitatud tellingute raami tugipostide külge 4 meetri järel malekorras.

Maandus. Töötajate kaitsmiseks võimaliku elektrilahenduse eest on seadmed varustatud piksekaitsega.

Ehitusstellaažide paigaldus- ja lahtivõtuteenuse maksumus

Kui kõrgus ei ületa 26 meetrit:

Ehitusstellaažide paigaldus – 1.30 EUR / m2 (hind KM-ta)
Ehitusstellaažide lahtivõtt – 0.90 EUR / m2 (hind KM-ta)

Kui kõrgus ületab 26 meetrit – kokkuleppehind.

Ehitusstellaažide paigaldus – alates 1.30 EUR / m2 kuni 2.10 EUR / m2 olenevalt tehtavate tööde keerukusest (hind KM-ta)